9 februari 2016, om 19:30 | Scheldemond College Vlissingen

Zelandusdebat ‘De gemeente Zeeland’

Hoe staat de Zeeuwse democratie ervoor? Wordt Zeeland een kluwen van gemeenschappelijke regelingen? Zijn er stappen nodig om het democratisch gehalte te handhaven? Is gemeentelijke herindeling nodig? Moet het gaan om bestuurskracht of burgerkracht?

Zelandus wil het debat over het democratisch gehalte in Zeeland opnieuw voeren. Daar is in een veranderende wereld met daarbij horende demografische transities aanleiding toe. Bij discussies over bestuurlijke (her)inrichting ligt het gevaar op de loer dat politici zich beperken tot het vraagstuk van de versterking van de bestuurslaag en daarmee van de bestuurskracht. Moet niet juist het verbeteren van burgerkracht in combinatie met het versterken van de werking van de democratie voorop staan bij het doordenken over en eventueel herinrichten van de bestuurlijke organisatie?

Op dinsdag 9 februari 2016 organiseert Zelandus het 12e debat onder de titel ‘De gemeente Zeeland’. Het debat in de aula van het Scheldemond College aan het Weyevlietplein 7-13 in Vlissingen begint om 19:30 uur en de zaal is open vanaf 19:15 uur. De toegang is gratis.

Aan het debat nemen onder andere Gerard Langeraert (voorzitter CPOZ), Anita Pijpelink (Statenlid PvdA), Jan Schuurman Hess (auteur Voettocht naar het hart van het land), Dick van der Wouw (onderzoeker ZB), Mirjam van Zuilen (directeur communicatie & public affairs Delta N.V.) en Rob van der Zwaag (burgemeester Veere) deel.

Na drie korte duodebatten volgt aan de hand van prikkelende stellingen een interactief debat met de zaal. Neem uw smartphone of tablet mee om over de stellingen te kunnen stemmen.

Het debat staat onder leiding van Pim van Kampen, voorzitter van Nobego en raadslid in Middelburg. Om organisatorische redenen graag via zelandus@zeelandnet.nl aanmelden. Zelandus hoopt u 9 februari allen te mogen begroeten!