Inez Flameling

Ik ben zeebioloog en woon al meer dan tien jaar met veel plezier op Noord-Beveland. De rust en ruimte en de nabijheid van de Oosterschelde en het Veerse Meer zijn voor mij belangrijk. Waar anders kan je ’s ochtends je kinderen naar school brengen terwijl je langs de Oosterschelde fietst?

Ik wil mijzelf graag inzetten voor het behoud van rust, ruimte en natuur op ons eiland. Ik weet dat veel inwoners van ‘Peeland’ dit ook belangrijk vinden. Zo was er bijvoorbeeld veel weerstand tegen de komst van een huisjespark aan de Veerse Dam en hebben we dat gelukkig, mede dankzij de tegenstem van de PvdA, kunnen tegenhouden.

In de komende raadsperiode wil ik me inzetten voor behoud van het open landschap, het stimuleren van natuur en milieu, energiebesparing en een fietsvriendelijk eiland.