Zorg voor openbaar vervoer tussen de dorpen

Hoewel de doorgaande busverbinding op het eiland redelijk goed is geregeld zou de verbinding tussen de dorpen beter kunnen. De PvdA zou dan ook willen dat gemeente een eigen Noord-Bevelands vervoerssysteem op poten zet eventueel met vrijwilligers waarmee mensen tussen de dorpen kunnen reizen. Ook lagere school leerlingen kunnen van dit systeem gebruik maken.