Werk maken van energiebesparing

De gemeente Noord-Beveland heeft haar handtekening gezet onder het Zeeuws energieakkoord. Om deze klimaatdoelstelling te halen moet nog heel veel werk worden verzet. Zo moeten in Noord-Beveland jaarlijks minimaal honderd woningen energie neutraal worden gemaakt. Ook kan de gemeente een duisternisplan introduceren.