Stop de kustbebouwing

De huisjesparken zijn de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond geschoten. De PvdA wil daarom een onmiddellijke stop op de kustbebouwing op het eiland, dus ook aan de oevers van het Veerse Meer en de Oosterschelde. Investeringen en opknappen van de bestaande locaties geen probleem mits energie neutraal en verbetering van het landschap voorop staan.