Stimuleer een duurzame economie

De omslag naar duurzame economie biedt veel kansen. Noord-Beveland heeft alles om hiervan te profiteren: ruimte, water, een aantrekkelijk landschap en de nabijheid van grote bevolkingscentra. De PvdA wil ondernemers die vernieuwend en duurzaam ondernemen, en nieuwe economische dragers die een bijdrage leveren aan een leefbaar platteland maximaal ondersteunen.