Sociale voorzieningen: Zorg & welzijn dichtbij

Armoede moet geen levensstijl worden. Een uitgangspunt moet zijn dat iedereen die in staat is om zelfstandig in zijn/haar levensonderhoud te voorzien dit ook doet. Om in deze samenleving mee te kunnen zal iedereen naar draagkracht moeten bijdragen. Daarvoor zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Dat betekent voor de Partij van de Arbeid Noord-Beveland:

  • Dat zorg en welzijn dichtbij de mensen bereikbaar moet zijn doordat we kiezen voor een lokale benadering.
  • Dat onze inwoners zo nodig worden begeleid om weer aan de maatschappij deel te nemen door middel van werk en / of vrijwilligerswerk.
  • Dat de inkomensondersteuning voor onze inwoners met een inkomen, lager dan 116% van het minimumloon moet blijven bestaan.
  • Een helder en actief ouderenbeleid, waarop niet bezuinigd mag worden.
  • Dat fraude met sociale voorzieningen hard aangepakt moeten worden.
  • Dat de inzet van het Centrum voor Jeugd & Gezin ervoor kan zorgen dat er een betere en efficiëntere Jeugdzorg geboden kan worden.
  • Dat vrijwilligersorganisaties, verenigingen en mantelzorgers het sociale cement van de Noord-Bevelandse samenleving zijn en het van groot belang is dat zij nauwelijks gekort worden op subsidies.
  • Dat de Partij van de Arbeid bij het maken van keuzes kiest voor mensen en niet voor stenen.