Recreatie, Sport & Cultuur: Voor iedereen toegankelijk

In onze mooie recreatiegemeente zijn veel recreatievoorzieningen beschikbaar, stranden en strandjes, duinen en dijken, fiets-, wandel- en ruiterpaden dienen vrij toegankelijk te zijn en te blijven voor iedereen (inwoner en toerist). Sportvoorzieningen worden in samenspraak met de gebruikers (zoals de verenigingen) in stand gehouden. Cultuur en cultureel erfgoed behoren bij Noord-Beveland en verdienen blijvend de nodige aandacht en middelen.

De Partij van de Arbeid Noord-Beveland wil zich in de komende periode sterk maken voor:

  • Het versterken van ons toeristisch imago door het verder ontwikkelen van voorzieningen die zowel voor toerist en inwoner aantrekkelijk en bereikbaar zijn.
  • Het behoud van het openluchtzwembad te Wissenkerke.
  • Dat de vertegenwoordigde dorpsraden een afspiegeling vormen van de bewoners, verkiezingen hebben daarbij de voorkeur.
  • De samenwerking tussen verenigingen.
  • Een zo breed mogelijke inzet van gemeentelijke accommodaties.
  • Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur.
  • Een samenwerking tussen cultuur en onderwijs.