Onderwijs & Jeugd: Geef het beste mee voor de toekomst

Voor de Partij van de Arbeid staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De Partij van de Arbeid wil dat de lokale overheid (de gemeente) zich mede verantwoordelijk voelt voor goed onderwijs in een fijne leer- en leefomgeving. Demografische krimp dwingt ook ons tot creatieve oplossingen. We verkennen op tijd nieuwe paden in het kader van bevolkingskrimp. Voor de wat oudere jeugd is het bieden van een perspectief en toekomst op Noord-Beveland een harde noodzaak.

De Partij van de Arbeid Noord-Beveland wil de komende raadsperiode accenten leggen op:

  • Passende opvang van 0 tot 4 jarigen  in de nabije woonomgeving.
  • Blijvende aandacht voor een veilige schoolomgeving en woonomgeving door meer controle in de 30 kilometerzones en naleving van de verkeersregels.
  • Veilige schoolzones, zoals veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes en fietsenstallingen.
  • Het stimuleren van lopen en fietsen naar school.
  • Een jeugdbeleid  met een eigen rol voor de kracht van ouders en kinderen. Waar mogelijk helpen we opvoeders te ontzorgen.
  • Een beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, waarbij de jongeren betrokken zijn bij zaken die henzelf aangaan.
  • Het in stand houden van de Jeugdraad en waar mogelijk  optimaliseren.
  • Het ten volle benutten van de mogelijkheden om jongeren te laten deelnemen aan allerlei sociale verbanden, via sport, cultuur of onderwijs.