Leefbaarheid & Veiligheid: Iedereen doet mee

De Partij van de Arbeid wil dat Noord-Beveland een sterke gemeente is waar iedereen meetelt. Een gemeente waar je postcode niet bepaalt hoe oud of succesvol je wordt, maar waar iedereen gelijke kansen heeft. Een gemeente waar iedereen meedoet en waar we niemand aan z’n lot over laten. De Partij van de Arbeid pleit voor een stevige aanpak van criminaliteit, maar repressie moet hand in hand gaan met preventie. Daarom moet het ontsporen van jongeren worden voorkomen en (jeugd)criminaliteit hard worden aangepakt.

Veiligheid is echter meer dan de afwezigheid van criminaliteit, het gaat ook om het veiligheidsgevoel. Om dit te bereiken dienen we ook vandalisme, onbeschoftheid en ander asociaal gedrag te bestrijden.

Dat willen we bereiken met:

  • Plannen van jongeren extra te subsidiëren.
  • Aandacht te vragen voor huiselijk geweld.
  • Een gecoördineerde aanpak tussen politie, gemeente, dorpsraden, scholen, Centrum voor Jeugd & Gezin, maatschappelijk werk en het jongerenwerk.
  • Een betere zichtbaarheid van de wijkagent en de BOA.
  • Bewoners en dorpsraden te betrekken bij nieuw beleid.