Help mensen op weg naar werk

Uitgangspunt moet zijn dat iedereen die kan werken, dat ook doet. Mensen die dat niet kunnen hebben recht opmontersteuning of begeleiding naar (vrijwilligers)werk. Noord-Beveland heeft een eigen sociaal loket en een goed declaratiefonds. De PvdA is van mening dat dit zo moet blijven. Inkomensondersteuning voor mensen met een inkomen lager dan 120% van het minimuminkomen moet blijven bestaan. Vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen en mantelzorgers zijn het cement van de Noord-Bevelandse samenleving. De subsidie voor deze organisaties dient behouden te blijven. Kinderarmoede helaas ook op Noord-Beveland adequaat bestrijden.