Economie: Werk & werkgelegenheid heeft de prioriteit

De schrik van de economische crisis zit er bij iedereen goed in. We kunnen alleen maar raden welke financiële consequenties er in de toekomst nog volgen. Daarom staat de Partij van de Arbeid voor het verantwoord doorgaan op de gekozen weg. Een solide gemeentebegroting en ruimte voor de regierol waarvoor gekozen is, maar ook keuzes durven maken als dat nodig is. Werk en werkgelegenheid heeft daarbij de prioriteit.

De regeldruk moet verminderen en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening moet op peil blijven. Voor de Partij van de Arbeid Noord-Beveland betekent dat:

  • Het behoud van bestaande bedrijvigheid en het versterken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
  • Zoeken naar mogelijkheden om het winkelbestand van Noord-Beveland op peil te houden.
  • Ondernemers ondersteunen die vernieuwend en duurzaam willen ondernemen.
  • Nieuwe economische dragers blijvend stimuleren.
  • Er niet meer van hetzelfde ontwikkeld moet worden in het buitengebied.
  • Bij grote projecten gekeken moet worden naar financieringsmogelijkheden door derde partijen.