Betrek de burgers

De overheid is er voor de burgers. Burgers moeten niet het gevoel krijgen dat zij achter de feiten aanlopen of dat besluiten op een ondoorzichtige manier worden genomen. De PvdA wil daarom dat de gemeente zich maximaal inspant om de bevolking te informeren en te betrekken in haar besluiten.