16 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018

De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving, waarin een gezonde economie met fatsoenlijke werkgelegenheid hand in hand gaan, met een sociale manier van samenleven. Noord-Beveland is een lokale samenleving waarin solidariteit centraal staat, waar burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en de overheid, daar waar noodzakelijk, ondersteunend is. We proberen, als Partij van de Arbeid ons daarvoor probleemoplossend in te zetten. Het verkiezingsprogramma van de PvdA Noord-Beveland staat in de bijlage hieronder.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Noord-Beveland