Toekomst havengebied Kats

Door Cor Quinten op 19 maart 2018

De PvdA Noord-Beveland is geïnformeerd dat er verregaande onderhandelingen lopen over onder andere de toekomst van het Haventerrein Kats, waar momenteel de firma Hoondert is gevestigd. Al eerder werd in de PZC door de gemeente Borsele gemeld dat er gesprekken lopen met de provincie Zeeland, Hoondert en een niet nader genoemde projectontwikkelaar over de toekomst van Hoondert in ‘s-Heerenhoek, waar zij willen uitbreiden. Bij deze gesprekken was de gemeente Noord-Beveland naar eigen zeggen niet betrokken, maar zij melden nu dat ze inmiddels wel betrokken zijn. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van gedeputeerde Schönknecht (VVD) namens Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Voor de PvdA Noord-Beveland is duidelijk, ook al omdat dit gemeld wordt door Hoondert en wethouder Schenk (CDA) van Borsele, dat er gesproken wordt over een recreatieve invulling. Dat zal gezien de omvang van het terrein (9 HA) alleen grootschalige recreatieve invulling kunnen zijn. Al eerder bleek, tijdens de discussie rondom de Zeeuwse Lagune dat de gemeente Noord-Beveland partijen niet of te laat informeert, laat staan betrekt bij de invulling van grootschalige recreatieplannen. Er waren toen ook alternatieve locaties aangewezen voor de Zeeuwse Lagune waarbij ook de haven Kats was opgenomen, zonder dat de Katse bevolking dat wist.

De PvdA Noord-Beveland eist dat de Katse bevolking nu eindelijk eens wordt geïnformeerd en betrokken door gemeente en de provincie en dat er geen tweede zeperd zal zijn zoals bij de Zeeuwse Lagune, waar iedereen voor een voldongen feit werd gesteld door het college van de gemeente Noord-Beveland met alle negatieve consequenties van dien. De PvdA Noord-Beveland wil dat de gemeente zich maximaal inspant om de bevolking te informeren en betrekken bij belangrijke besluiten, met name als het grootschalige Kustbebouwing betreft.

Cor Quinten

Cor Quinten

Rozenstraat 20 4486 CH Colijnsplaat Mijn naam is ben Cor Quinten, woonachtig in Colijnsplaat en ik ben weduwnaar. In 1942 ben ik in Den Haag geboren in een volkswijk. Daar heb ik tot mijn 22ste jaar gewoond en ben toen met mijn ouders naar Zeeland verhuisd. Mijn opleiding heb ik genoten op de R.K. Ambachtsschool.

Meer over Cor Quinten