Interview Cor Quinten: “Breien met een rode draad”

Door Gerard van der Wal op 10 januari 2019

Interview met Cor Quinten door Gerard van der Wal. ‘Breien met een rode draad’ dat is het motto van Cor en dat is nog niet veranderd. Cor geboren op 25 maart 1942 in Den Haag en is opgegroeid in de Schilderswijk en Spoorwijk aldaar. Thuis waren ze van Rooms Katholiek (RK) gezindte en vandaar ging hij bij de nonnen op de kleuterschool De Zusters der Liefde. Een daarna naar een strenge RK lagere school.

Zijn vader Cees Quinten kwam oorspronkelijk uit Kapelle-Biezelinge en was protestant en moeder Els Musse uit Heinkenszand was RK, dat was zijn opa, de stiefvader van zijn moeder, ook. Cor heeft zich, na zijn ervaringen van onmondigheid, politiek gezien links ontwikkeld en liet het RK geloof en organisaties los. Hij weet nog wel dat Sint Vincentius het gezin heeft ondersteund toen zijn vader werkloos was en vooral de bevoogding hiervan. Thuis had men liever gezien dat ik lid werd van de KABO dit omdat bij ons thuis mijn vader en opa die bij ons inwoonde lid waren van de RK Werkliedenbond.

Cor zelf had op jonge leeftijd (7 jaar) TBC en moest naar een RK herstelkolonie. Na zijn lagere school tijd (die langer duurde door zijn ziekte) ging hij naar de RK Lagere technische School( LTS) Sint Jozef richting Elektro techniek te Den Haag. Hij ging daarna werken voor een zeer laag loon bij de PTT waar hij via een leerschool zwakstroommonteur werd. Daar werd hij lid van de vakbond NVV. Door de houding van de katholieken tegen het socialisme, met name dat de kerkleiding (paus, kardinalen en bisschoppen) ging uitmaken van wie en wat Cor lid moest zijn, kwam Cor los te staan van het RK. Ook dat men tegen het socialisme was kon Cor niet begrijpen, want de grootste socialist Jezus preekte toch dat men moest omzien naar mensen die nooddruftig waren. Daardoor en door zijn eigen ontwikkeling werd hij steeds meer maatschappijkritisch en ontwikkelde hij zich steeds verder naar de linkse politieke en vakbondsvleugel. Dat kwam mede omdat zijn buurman lid was van de Eenheid Vak Centrale (EVC), die tegen het communisme aanleunde en erg strijdbaar waren. En zo werd hij lid van de VARA, las het Vrije Volk etc. Dat gaf nogal wat spanningen tussen de ouders en zoon.

In 1954 na het mandement, hij is dan 17 jaar, zijn de banden definitief gescheiden en werd hij op zijn 19e geëxcommuniceerd uit de RK kerk. Hij werd steeds actiever, zoals acties voeren voor de vrije zaterdag en ging hij EVC-folders verspreiden. Ook veranderde hij van werkkring en ging hij werken bij apparatenfabriek Voorburg waar hij lid werd van de Metaalbond NVV (ANMB) en ging na 3 jaar naar Zeeland terug en ging in 1964 werken bij de AKF te Goes (onderdeel van de Schelde groep (KMS). Hij werd daar actief bij de ANMB en later bij de industriebond NVV en werd OR-lid. Daar maakte hij kennis met Herman Berkhout en Harrie Spijkers. Hij kreeg binnen de vakbond de nodige scholing en volgde de kaderschool van het NVV, zoals in het Troelstra-oord in Beekbergen.

Ook was hij actief als voorzitter van de afdeling Goes van de ANMB en lid bestuur BLG AKF. Ook zat hij een tijd in de Districtraad Zeeland van het FNV. Als OR-lid en BLG had hij vaak te maken met dhr. Ter Hart toen directeur van de AKF 1968 en met Broodman. En ook toen Cor lid ook nog eens lid was geworden van de COR van KMS (sinds 1980). Hij heeft het debacle van de RSV van nabij mogen meemaken en wat hij toen samen met Jan Schepers Districtshoofd FNV heeft meegemaakt is met geen pen te beschrijven. Wat een fouten en van allerlei zijden zowel overheid als KMS/RSV kant. Alles ging ten koste van het bedrijf en de betrokken werknemers. Ook had hij toen vaak contact met David de Leeuw van de KMS. Het mocht niet baten en RSV ging failliet. De RSV-enquête heeft toen later uitgewezen wat voor fouten en arrogantie er toen was.

Cor was inmiddels getrouwd en woonde hij in Goes. Daar werd hij actief binnen de PvdA en was hij kandidaat voor de gemeenteraad waarin toen Lieven de Leeuw de trekker van was en de voorman was van de PvdA Goes. Via zijn schoonouders en zwager kwam Cor in Colijnsplaat terecht. Het toeval wilde dat er een tiental woningen werden gebouwd door Alleva/Crokans in de Havelaarstraat en dat hij terecht kon in een woning. Dat was in 1975 Daar had hij ook contact met wethouder van Kortgene Johannes Geelhoed. Maar ook met jan de Looff en Ko Welleman In 1995 werd het Noord-Beveland en werd hij actief binnen de afdeling PvdA Noord-Beveland met Piet Hamelink en Arianne van Arkel. Ook maakte hij de afscheiding mee van zijn mede-vakbondsman Arie Kees Outshoorn.

In de vakbond bleef hij actief in de industriebond en nam actief deel aan de discussie over de uitgangspunten van de industriebond NVV waar hij inhoudelijk het geheel eens was met de doelstellingen en visie van de industriebond NVV zoals geformuleerd in ‘Fijn is anders’ 1975 en ‘Breien met een rode draad’1978. Hij voerde ook acties tegen de plannen van Kok tegen de WAO Hij was in 1975 de afgevaardigde in het Congres waar deze stukken werden vastgesteld. Dat heeft grote indruk gemaakt en nog steeds gelooft en citeert hij de punten die toen zijn geformuleerd en waar actie voor werd gevoerd. Arie Groenevelt was voor Cor de echte inspirator van de vakbond. Hij vind ook dat de FNV en PvdA te ver zijn afgedwaald van hun bronnen en dat er opnieuw actie gevoerd moet worden voor de idealen en de strijd die gevoerd werd vanuit de Metaalbond NVV. ‘Breien met een rode draad’ moet weer terug in de harten en hoofden van de PvdA.

Gerard van der Wal

Gerard van der Wal

Mijn naam is Gerard van der Wal, ik ben 63 jaar en socialist in hart en nieren. De uitgangspunten zoals het delen van inkomen, macht en kennis zijn mijn drijfveren om in de politiek te gaan op lokaal niveau. Als oud bouwvakker, voormalig medewerker bij Hoechst en vakbondsbestuurder bij de FNV en nu als ambtenaar

Meer over Gerard van der Wal