Welkom bij de PvdA Noord-Beveland!

Voor de PvdA Noord-Beveland staat solidariteit op ouderwetse wijze centraal. Solidariteit tussen burgers en een overheid die een sociaal beleid voert.


Jongeren aan banen helpen werkt tegen krimp

door Ellen van der Klooster-Dobbelaar op 21 april 2017

De Partij van de Arbeid heeft 20 april 2017 een motie ingediend, die raadsbreed is aangenomen, om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en dit streven op te nemen in de economische agenda ‘De Bevelanden’. De raad van Noord-Beveland, bijeen op 20 april 2017, Overwegende dat: Toenemende vergrijzing en het voorkomen van het wegtrekken van

lees verder »

Zeeuwse viering Dag van de Arbeid 2017

7 april 2017

Maandag 1 mei 2017 is het de Dag van de Arbeid. Het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit om deze dag naar goed sociaaldemocratisch gebruik gezamenlijk te vieren. Dit jaar een luchtig programma waar ontmoeting en onderling gesprek centraal staan. De 1-mei-viering zal plaatsvinden op Struisvogelboerderij Monnikenwerve aan

lees verder »

Zelandusdebat over VN-verdrag voor mensen met beperking

13 maart 2017

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is na 10 jaar eindelijk door Nederland geratificeerd. Hoe is het gesteld met de uitvoering van dit verdrag in Zeeland? Zelandus wil het debat over de inclusieve samenleving voeren. Samen naar school of toch apart? Hoeveel G-teams zijn er bij Zeeuwse sportverenigingen? Hoe kom je met een functiebeperking

lees verder »

Viering van Vrouwendag 2017

9 februari 2017

Woensdag 8 maart 2017 vieren we in Zeeland op initiatief van de PvdA Internationale Vrouwendag. Een bijzondere dag die voor de 105de keer wordt gevierd. Een dag die nog steeds een belangrijke rol speelt in de emancipatie van de vrouw. Het thema is ‘100 jaar stemrecht voor vrouwen. De kracht van vrouwen in de politiek’.

lees verder »

Uitvoeren dat VN-verdrag voor minder validen!

27 december 2016

Op vrijdag 25 november sprak ik namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland in bij de commissie Economie van de Provinciale Staten. Ik wilde daar de aandacht vestigen op het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Door middel van deze brief wil ik u eveneens kennis laten maken met dit verdrag. Het VN-verdrag voor de

lees verder »

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Ellen van der Klooster-Dobbelaar op 8 december 2016

Op dinsdag 6 december 2016 organiseerde de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hieronder lezen. verslag-bijeenkomst-kustbebouwing-zeeland-06-12-2016

lees verder »

Tegen de ‘Zeeuwse Lagune’

door Ellen van der Klooster-Dobbelaar op 30 november 2016

Allen, Bij deze wil ik u bedanken dat u de moeite heeft genomen te reageren op de plannen in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. Zoals u waarschijnlijk weet heeft de raad, eind 2014, unaniem, een toetsingskader vastgesteld waaraan de plannen van dhr. Doeleman moesten voldoen. Een ieder die mij kent weet dat ik zeer

lees verder »

Bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

20 november 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

Debatavond over legalisatie wietteelt

13 november 2016

Op 23 november aanstaande organiseert de PvdA Goes een debatavond met de titel ‘Gedonder aan de achterdeur’ over de legalisatie van de wietteelt in buurthuis De Pit aan de Appelstraat in Goes. Aan de hand van vier stellingen zullen we debatteren over verschillende aspecten van het huidig gedoogbeleid, legalisatie van de wietteelt, gezondheid en criminaliteit.

lees verder »

Lijsttrekkersbijeenkomst met o.a. Diederik Samsom

30 oktober 2016

De lijsttrekkersverkiezing staat voor de deur en daarom organiseert de PvdA Zeeland op zondag 13 november 2016 om 11:30 uur een bijeenkomst in buurthuis De Pit aan de Appelstraat 2-A in Goes. De kandidaten voor het landelijke lijsttrekkerschap van de PvdA zijn uitgenodigd om naar Zeeland te komen. Tot op heden hebben wij een positieve

lees verder »