Welkom bij de PvdA Noord-Beveland!

Voor de PvdA Noord-Beveland staat solidariteit op ouderwetse wijze centraal. Solidariteit tussen burgers en een overheid die een sociaal beleid voert.


Kabelbelasting afschaffen

11 oktober 2017

De PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen verzet zich al jaren tegen de belastingheffing van gemeenten en waterschap in de vorm van de kabelbelasting. Dit is belasting die Zeeuwse overheden opleggen aan netbeheerder voor elektriciteit en gas Enduris en drinkwaterbedrijf Evides. Aanvankelijk rekenden wij op de Tweede Kamer en het Kabinet om deze belastingverhoging aan te pakken. Helaas hebben

lees verder »

Kom leraren steunen in de Zeelandhallen

3 oktober 2017

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de werkdruk en de salarissen in het primair onderwijs. Onder meer dankzij de inzet van Lodewijk Asscher en onze partij is er voor de verlaging van de werkdruk in de huidige begroting een bedrag van 270 miljoen euro opgenomen. Dit is echter nog niet voldoende. Daarom

lees verder »

PvdA Noord-Beveland tegen komst ‘Zeeuwse Lagune’

2 oktober 2017

PvdA Noord-Beveland is tegen de komst van het elite-eiland ‘Zeeuwse Lagune’ in het Veerse Meer en steunt de actie tegen de realisering van dit eiland . De PvdA afdeling Noord-Beveland heeft in zijn afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) besloten om de actie tegen de Zeeuwse Lagune op 4 oktober bij het gemeentehuis in Wissenkerke actief te

lees verder »

Jongeren aan banen helpen werkt tegen krimp

door Ellen van der Klooster-Dobbelaar op 21 april 2017

De Partij van de Arbeid heeft 20 april 2017 een motie ingediend, die raadsbreed is aangenomen, om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en dit streven op te nemen in de economische agenda ‘De Bevelanden’. De raad van Noord-Beveland, bijeen op 20 april 2017, Overwegende dat: Toenemende vergrijzing en het voorkomen van het wegtrekken van

lees verder »

Zeeuwse viering Dag van de Arbeid 2017

7 april 2017

Maandag 1 mei 2017 is het de Dag van de Arbeid. Het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit om deze dag naar goed sociaaldemocratisch gebruik gezamenlijk te vieren. Dit jaar een luchtig programma waar ontmoeting en onderling gesprek centraal staan. De 1-mei-viering zal plaatsvinden op Struisvogelboerderij Monnikenwerve aan

lees verder »

Zelandusdebat over VN-verdrag voor mensen met beperking

13 maart 2017

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is na 10 jaar eindelijk door Nederland geratificeerd. Hoe is het gesteld met de uitvoering van dit verdrag in Zeeland? Zelandus wil het debat over de inclusieve samenleving voeren. Samen naar school of toch apart? Hoeveel G-teams zijn er bij Zeeuwse sportverenigingen? Hoe kom je met een functiebeperking

lees verder »

Viering van Vrouwendag 2017

9 februari 2017

Woensdag 8 maart 2017 vieren we in Zeeland op initiatief van de PvdA Internationale Vrouwendag. Een bijzondere dag die voor de 105de keer wordt gevierd. Een dag die nog steeds een belangrijke rol speelt in de emancipatie van de vrouw. Het thema is ‘100 jaar stemrecht voor vrouwen. De kracht van vrouwen in de politiek’.

lees verder »

Uitvoeren dat VN-verdrag voor minder validen!

27 december 2016

Op vrijdag 25 november sprak ik namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland in bij de commissie Economie van de Provinciale Staten. Ik wilde daar de aandacht vestigen op het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Door middel van deze brief wil ik u eveneens kennis laten maken met dit verdrag. Het VN-verdrag voor de

lees verder »

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Ellen van der Klooster-Dobbelaar op 8 december 2016

Op dinsdag 6 december 2016 organiseerde de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hieronder lezen. verslag-bijeenkomst-kustbebouwing-zeeland-06-12-2016

lees verder »

Tegen de ‘Zeeuwse Lagune’

door Ellen van der Klooster-Dobbelaar op 30 november 2016

Allen, Bij deze wil ik u bedanken dat u de moeite heeft genomen te reageren op de plannen in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. Zoals u waarschijnlijk weet heeft de raad, eind 2014, unaniem, een toetsingskader vastgesteld waaraan de plannen van dhr. Doeleman moesten voldoen. Een ieder die mij kent weet dat ik zeer

lees verder »